Prestatie

Hard werken aan prestatie, sturen op resultaat

Wat is het? – Prestatie management (of Performance management) is eenvoudig gezegd het sturen van uw organisatie naar de gewenste doelen. Dit betekent voor uw organisatie dat de bedachte missie, visie en strategie vertaald wordt naar een aantal realistische succesfactoren.

Aan de hand van een strategische analyse (SWOT-analyse) worden deze succesfactoren geïdentificeerd. Daarnaast worden eenvoudige maar essentiële vragen gesteld, zoals:

 1. Waar draait het in uw branche om?
 2. Waarmee staat of valt uw organisatie?

Kritieke succesfactoren kunnen vaak niet direct worden gemeten. Elk moet vertaald worden naar één of meerdere meetbare prestatie-indicatoren.

Per prestatie-indicator wordt een target (streefwaarde) geformuleerd die binnen een bepaalde termijn moet worden gehaald (zie ook: historische cijfers, gemiddelden per branch, ed).

Hoe werkt het? – Via een periodieke cyclus (Plan > Do > Check > Act (zie ook: Demingcirkel)) kunnen managers en medewerkers de realisatie van de targets monitoren. En indien dat nodig is tot actie overgaan om bij te sturen.

Het is dus een actiegerichte methodiek om een organisatie beter te laten presteren. Voorop staat duidelijkheid en transparantie. De deelgebieden zijn:

 1. Klant
 2. Processen
 3. Innovatie
 4. Financieel

Wat levert het op? – Uit diverse onderzoeken blijkt dat de methodiek van prestatiemanagement voordelen brengt:

 1. Verlagen van de bedrijfskosten
 2. Beter functioneren van de medewerkers
 3. Hogere tevredenheid bij uw klanten
 4. Structurele aandacht voor innovatie
 5. Meer mogelijkheden om succesvol te ondernemen

Voor de verbeterde resultaten kan men de verklaring ook zoeken in het feit dat de aandacht van de gehele organisatie periodiek gericht wordt op het behalen van haar doelstellingen. En bovendien helpt het managers en medewerkers bij het verkrijgen van inzicht hoe zij aan de bedrijfs-doelstellingen kunnen bijdragen.

Belangrijke factoren voor een optimaal resultaat zijn o.a.:

 1. Kwaliteit van het overleg binnen de teams
 2. Heldere sturing en communicatie vanuit MT

.

Copyright © 2007 Weisz Consultancy

Advertenties