Copyright & Disclaimer

Copyright
Alle publicaties van
Weisz Consultancy zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Weisz Consultancy voor is gevraagd.

___________

Disclaimer
Weisz Consultancy heeft met grote zorg en naar beste vermogen de gepubliceerde informatie samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd en geplaatst, kunnen door technische storingen of andere omstandigheden fouten ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.
Weisz Consultancy aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Bezoekers van de site zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.WeiszConsultancy.wordpress.com

Advertenties