Financieel

Financieel resultaat

Uw activiteiten zullen een financieel resultaat realiseren. Dit hangt nauw samen met de 3 andere onderdelen van prestatiemanagement: klanten, innovatie, processen.

Klanten die naar tevredenheid en volgens afspraak van producten en diensten worden voorzien die overeenkomen met de afgesproken kwaliteit.

Kansen in de markt die u herkent en benut door het innovatievermogen van de organisatie aan te spreken en tot een resultaat te brengen.

Processen optimaliseren waardoor u een product of dienst kan realiseren tegen een juiste kostprijs en een efficiënte inzet van mensen en middelen.

.

Prestatie Indicatoren voor productiebedrijven zijn:

  • Cash flow
  • Terugverdientijd van de investeringen
  • Rentabiliteit Eigen Vermogen
  • Netto bedrijfsresultaat
  • Winst per aandeel
  • ed.

.

Copyright © 2007 Weisz Consultancy

Advertenties