Processen

De 3 verschillende processen

Eenvoudig gezegd vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om uw klant een dienst of het beloofde product te leveren onder de noemer ‘proces’.

Voor de eenvoud onderscheiden we 3 hoofdgroepen:

1. Managementprocessen – Denk hierbij aan beleid, onderneminsplan, ed
2. Primaire processenOntwikkeling van producten of diensten, inkoop, verkoop, productie en distributie
3. Ondersteunende processen – Onder andere HRM, magazijn, marketing, kwaliteit, ed.

Deze processen geven een toegevoegde waarde aan uw organisatie, uw diensten of uw producten.

Daarom is een zeer belangrijke vraag of uw processen ook concrete waarde hebben voor uw klant. Deze vraag zou u periodiek in uw organisatie moeten stellen.

Onefficiënte en oneffectieve processen kunnen namelijk duidelijk gemeten worden. Vervolgens kunnen deze beoordeeld worden aan de hand van indicatoren.

.

Prestatie Indicatoren voor productiebedrijven zijn:

  • Productkwaliteit
  • Omloopsnelheid van voorraden
  • Afkeur
  • Storingspercentages
  • Hoeveelheid bedrijfsafval
  • Equipment efficiency
  • Aantal ongevallen
  • ed.

.

Copyright © 2007 Weisz Consultancy

Advertenties